Projektet Den kreative og kompetente madscene har været igangsat i over 2 år nu, og vi begynder allerede at se en del resultater med succes. Samlet set har projektet i perioden fra den 01.04.2017 til 31.08.2019 arbejdet med i alt 212 virksomheder fra Region Hovedstaden og involveret 545 persondeltagere.
Det er et stort antal fødevarevirksomheder og rigtig mange personer, som har deltager i vores 5 forskellige aktiviteter, hvor vi tilbyder gratis kompetenceløft samt sparring og inspiration til udvikling og vækst.

Vores virksomheder spænder bredt over alt fra store og små restauranter, mindre og mellemstore fødevareproducenter samt større konference- og hotelsteder. Vores forskellige aktiviteter gør det muligt for os at tilbyde hele fødevarebranchen et tilbud om at deltage i et kursusforløb med fokus på at opkvalificere deres kompetencer, hvad enten du er restauratør, kok, direktør eller medarbejder.

Læs hvad tidligere deltagere har fået ud af Den Kreative og Kompetente Madscene

For en nyopstartet virksomhed som ISH, har Fremtidens Madscene været en vigtig brik i vores hurtige etablering på det danske marked. Udover konkrete værktøjer til brug i dagligdagen har forløbet åbent essentielle døre til indkøbere og andre samarbejdspartnere, som vi arbejder med den dag i dag. Fremtidens Madscene har været med til at forme vores virksomhed og det er jeg dem yderst taknemmelig for.”
Morten Sørensen, ejer af ISH Spirits

”Ved at deltage i forløbet hos Fremtidens Madscene har vi fået en masse inspirerende viden om alt fra branding, til salg og til virksomhedsledelse. Deres workshops bliver ført af meget kompetente oplægsholdere, som virkelig ønsker at dele deres viden med en. Derudover så er det virkelig også en stærk bonus at mødes og netværke med de andre deltagere, som ofte har oplevet de samme udfordringer og derfor er der normalt altid hjælp at hente fra den ene kant eller den anden. Jeg kan varmt anbefale Fremtidens Madscene til andre iværksættere.”
Frederick-Sebastian Krause, stifter og ejer af VI.ER AKVAVIT

”Som nystartet virksomhed og med 'alle kasketter’ på få hænder, prioriterede vi alligevel at tage til Fremtidens Madscene. Programmet var tilrettelagt med super gode oplægsholdere, der hver især introducerede nogle gode værktøjer til brug i virksomheden, og som gav positiv eftertanke til refleksion. Desuden var det godt tilrettelagt med ‘ligestillede’ i et netværk, så der kunne spares på tværs. Super tilrettelagt forløb.”
Marianne Holdt Olufsen, Co-Founder af Emeyu Te

Jeg blev mega inspireret i forhold til mange af de dygtige og kreative mennesker, I havde fået til at komme og videndele med os - faktisk så meget, at min partner og jeg afsatte hele lørdagen ude i lånte lokaler til at snakke om de forskellige workshops, og de oplæg, der havde været holdt. Vi har blandt andet brugt oplæg fra Koalition, Everland samt Lindeblad til at lave nogle fokuspunkter i forhold til vores administrative arbejde frem til sommer.
Anne Bastholm, ejer af Annes Gademad.

Det har været et godt forløb for mig, først og fremmest det at møde en masse søde mennesker, som også er selvstændige og sammen skabe et rum, hvor man kan komme med input til hinanden har været godt. Når jeg tænker på, hvad har jeg fået ud af at deltage, så er det lidt svært at skrive noget specifikt, men jeg har oplevet en personlig udvikling i form af, hvordan jeg målrettet skal drive og udvikle min butik fremadrettet.”
Camilla Said, ejer af Chokoladeparadis

Vi gik med seriøse overvejelser om at åbne en gårdbutik, så da jeg fik tilbuddet om at deltage i det gratis workshopforløb Udviklingskørekortet under Fremtidens Madscene, sagde jeg straks JA-TAK. Forløbet har til fulde indfriet mine forventninger og mere til. Undervisningsniveauet er højt, indholdet godt tilpasset og engagementet hos underviserne og de øvrige deltagere var stort. Forløbet har både bidraget med ny viden, afklaring samt skærpet vores virksomheds profil og fokusområder for udvikling af produkter til gårdbutikken. Samtidig er jeg utrolig glad for det netværk og den erfaringsudveksling med de andre deltagere, som jeg har fået gennem forløbet.”
Inge Christoffersen Holding, ejer af Freerslev Kotel.

Jeg har dels fået helt ny inspiration og dels blevet bekræftet i, at meget af det vi allerede gør, er OK. Det var en fordel at det var en meget blandet gruppe af virksomheder, fra helt nye tiltag til os med flere års erfaring fra branchen. Men selv som erfaren lærte jeg flere nye ting, og fik et fornyet fokus på de enkelte del-elementer som er kritiske for vores succes. Jeg ser frem til at deltage i opfølgning og andre tiltag i projektet
Jean Becker, ejer af Becker Vine.

Fremtidens Madscene har givet mig mulighed for at skabe et uvurderligt netværk for min virksomhed
Anders Malbek, ejer af Big Easy.

Det jeg har fået ud af projektet, er primært netværk og viden om, hvordan man håndterer/kommer ind på forskellige typer af markeder.”
Helle Haugaard, ejer af Tiny Gardens.

Hos Fremtidens Madscene har min virksomhed, Isoteket, fået en masse god og spændende input, som givetvis vil være et godt bidrag til at tage en lille og ny virksomhed til det næste niveau. Varme anbefalinger herfra.”
Jeppe Villadsen, ejer af Isoteket.