Fremtidens Madscene er en håndsrækning til branchen

Fremtidens Madscene skal styrke madbranchen efter et coronaplaget forår. Som et led i projektet laver vi derfor skræddersyede forløb for små og mellemstore fødevareproducenter samt spisesteder i hele landet, hvor v tilbyder sparring og rådgivning på de udfordringer, der er opstået i kølvandet på corona. 

Projektet er støttet af EU’s Socialfond, og udføres som et samarbejde mellem Hotel- og Restaurantskolen i København og Food Organisation of Denmark.

Projektet startede i april 2017 og er med en ekstra bevilling forlænget til udgangen af 2021.


AKTIVITETER

I Fremtidens Madscene tilbyder vi målrettet hjælp til dig og din virksomhed.

Der er forløb for: 

  • Spisesteder 
  • Producenter 
  • Spisesteder & producenter 

Vi inviterer løbende til netværks-arrangementer, hvor du kan møde folk i branchen og høre mere om projektet. Efter netværks-arrangementerne kan vi tage en snak om dine udfordringer og lave et målrettet og skræddersyet forløb til din virksomhed. 


FOR SPISESTEDER
Vi hjælper spisesteder og andre måltidsproducenter med de udfordringer, som er opstået i kølvandet på coronaens ankomst. 

Vil du vide mere, så kontakt gerne Stine Lolk på stine@thefoodproject.dk

FOR PRODUCENTER
Forløbene for producenter har fokus på at hjælpe jer, der producerer mad og måltier med helt konkrete udfordringer gennem direkte sparring og inspiration i netværk.

Kontakt projektleder Mikkel Overgaard Pedersen, hvis du vil vide mere, på er mop@thefoodproject.dk

SAMARBEJDE MELLEM PRODUCENTER OG SPISESTEDER
Sporet har fokus på at styrke samarbejdet mellem lokale producenter og spisesteder. Det gøres gennem arrangementer, hvor vi sætter fokus på netværk samt sparring på konkrete udfordringer.

VIL DU VIDE MERE OM FREMTIDENS MADSCENE?

Så er du velkommen til at kontakte projektleder, Emil Meulengracht 

Projektleder Emil Meulengracht 42704744

Partnere